totm-1609-f0-main-image

טולרנס כללי פרופיל

טיפ בטולרנסים גיאומטריים – GD&T:  טיפ זה תואם ASME Y14.5-2009  ו ISO1101:2012
בשרטוט טכני טולרנס כללי מאפשר קביעת ברירת מחדל וחוסך רישום דרישות גיאומטריות שחוזרות על עצמם בשרטוט. בטיפ הקודם (טולרנס כללי) ראינו כי מידות ± אינן פתרון מספק להבטיח כי הדרישות הגיאומטריות הן חד משמעותיות וברורות ופרופיל מגדיר חד משמעית גבולות חריגה של משטחים לצורה, תנוחה, מיקום ואף גודל. בשל כך, השימוש בפרופיל מתרחב.

טיפ זה מציג את משמעות הדרישה (פרופיל) במצבים שונים.

איור 1 מציג שרטוט בלונים לביקורת של חלק בו גבולות החריגה של פרופיל ברוחב 3 יחידות במערכת יחוס  משותפת A, B וC. הפרופיל מציב את גבולות החריגה של המשטחים ולכן הבלונים מסמנים את המשטחים השונים. מידות הבייסיק (מסומנות במלבן) מתארות את הגיאומטריה הנומינלית (שהיא תיאורטית ואינה משתנה).

TOTM.1609-F1 Dwg

איור 1

גבולות משטחים 6 ו 7:

הפלטה מצוינת כ STOCK, (לפי ASME – חומר גלם סטנדרטי), כלומר: מידת העובי וחריגות הצורה והתנוחה של משטחים 6 ו 7, כמו גם תכונות החומר צריכים להתאים לקטלוג או לתקן של חומר הגלם. תכונות אלו יופיעו ב COC – Certificate Of Compliance של חומר הגלם.

הצבה לבקורת:

לביקורת יש להציב את החלק במערכת יחוס לפי הדרישה בשרטוט:

  1. משטח 6 משיק למישור שמדמה את דאטום A.
  2. משטח 1 משיק למישור שניצב ל דאטום A ומדמה את דאטום B.
  3. ממרכזים את החלק לפי שני מישורים מקבילים שניצבים לדאטום A וגם לדאטום B ולכל אחד מהם נקודת מגע עם משטחים 3 ו 5 בהתאמה. מישור הסימטריה ביניהם מדמה את דאטום C
גבולות החריגה המותרים של משטחים 4 ו 5 (איור 2)
  • הקו השחור הרציף הוא המשטח התיאורטי (במודל).
  • הקו הכחול הרציף הוא המשטח הפיסי (משטח אמיתי בחלק מיוצר).
  • הקו הכחול המקווקו מציין את גבולות החריגה המותרים.

איור 2

משטח 4:

חייב להימצא בגבולות אזור הטולרנס (גבולות החריגה המותרים).

שהוא בין שתי גזרות באופסט סימטרי (±1.5) למשטח הנומינלי.

המשטח הנומינלי הוא גזרה ברדיוס 160, שהציר שלה על מישור הסימטריה התיאורטי C, והיא משיקה למישור מקביל לדאטום B , במרחק של 100 מילימטר או במרחק של 60 יחידות מתחת לדאטום B. מידות בייסיק אינן צוברות חריגות, הן מגדירות מיקום או גודל תיאורטי לכן אפשר לחבר ולחסר מידות בייסיק (באותה מערכת יחוס) מבלי להשפיע על התוצאה הנמדדת.

משטח 5

חייב להימצא בגבולות אזור הטולרנס (גבולות החריגה המותרים). שהוא בין שני מישורים מקבילים באופסט סימטרי (±1.5) למישור שנימצא 100 מילימטר ממישור הסימטריה (דאטום C).

איור 3 מציג את גבולות החריגה של משטחים 1, 2 ו 3

איור 3

משטח 1

דאטום B הוא על הנומינל של המשטח, לכן חצי מאזור טולרנס הפרופיל אינו שמיש ורק חצי איזור הטולרנס זמין מדאטום B (מישור שניצב לדאטום A) למישור מקביל לדאטום B באופסט של 1.5 ממנו.

משטחים 2 ו 3

מאחר ומשטחים אלו אינם משירים לדאטום שניהם באופסט סימטרי (±1.5) מהנומינל, לפי מערכת היחוס |A|B|C| (כמו משטחים 4 ו 5).

לסיכום
טולרנס כללי הוא הטולרנס הנפוץ ביותר, חוסך לכתוב את אותה דרישה פעמים רבות.
אם לכל המשטחים החלק אותו טולרנס אפשר לציין דאטומים מידות בייסיק וטולרנס כללי פרופיל.
פרופיל מבקר את גבולות החריגה של משטח יחסית לנומינל.

לא לשכוח
טולרנסים גיאומטריים הם כלי שנועד לאפשר לכתוב מה צריך
 מה שלא כתוב – לא קיים

שאלות? הצעות? רעיונות?
כתבו אלינו – info@TES-RnD.com

To learn more about

upcoming On-Line/ Frontal GD&T training Seminars

:Please contact

Info@TES-RnD.com

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the Form 

contact us

To learn more about

upcoming On-Line/Frontal GD&T training Seminars

Please contact

Info@TES-RnD.com

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the form

contact us

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin