DWG-Audit demo תמונה שרות חדש

בדיקת מידות וטולרנסים גיאומטריים בשרטוטים

יש הרבה מאד תקלות שנגרמות כתוצאה משרטוט שאינו חד משמעי ונתון לפרשנויות שונות או כאשר כוונת התכן אינה ברורה בו.

למשל, חלק שהוא לכאורה תקין, עבר בקורת אבל לא מתחבר או לא מתפקד כצפוי, פסילת חלקים טובים, פרשנות לא רצויה של היצרן שתוביל לחריגה בזמן ובתקציב…

היום,יותר מתמיד, בעקבות הגלובליזציה וכתוצאה מהתרחבות מיקור החוץ, כאשר מוצרים המפותחים במדינה אחת, מיוצרים בארצות שונות בעולם ומורכבים במדינות אחרות, שרטוטים ומודלים המועברים דיגיטאלית חייבים להיות ברורים, תיקניים וחד משמעיים.

שרות הבדיקות החדש והמהיר של TES-RnD –  בדיקת מידות וטולרנסים גיאומטריים בשרטוטים בטרם הוצאתם להצעות מחיר הושק!

מה השרות כולל?
  • מערכות ייחוס-סימון דאטומים, סדר הקריאה והיחסים ביניהם
  • בדיקת שלמות דרישות (מיקום, תנוחה וצורה לכל הפיצ'רים), המלצות להשלמה.
  • זיהוי והתרעה על דרישות חופפות או סותרות
  • ציון תקן ותאימות לתקן לפיו יש לפרש את השרטוט

איך השרות מתבצע?

– אתם שולחים אלינו את השרטוטים לבדיקה
– אנחנו מעריכים את היקף העבודה ושולחים אליכם הצעת מחיר (הערכה כ 100ש"ח לבדיקה של שרטוט ממוצע)
– לאחר קבלת ההזמנה, ישלח אליכם שרטוט מתוקן ( ראו תמונה לדוגמה של שרטוט מתוקן ) תוך 3 ימי עסקים.

להזמנת שרות בדיקת שרטוטים

שרותי יעוץ אינם כלולים בשרות בדיקת שרטוטים.

בדיקת מידות וטולרנסים גיאומטריים בשרטוטים

For more information about our GD&T training Seminars

Please contact:

Info@TES-tec.net

+972 74 704 7060

or

Fill out the Form 

To learn more about

upcoming On-Line/Frontal GD&T training Seminars

Please contact

Info@TES-RnD.com

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the form

contact us