TOTM.2109-Fig1.2

גודל וצורה- תקלה מופלאה

עוד מחלוקת ותעלומה שנפתרה.

הפעם סיפור מורשת שסופר לי בתחילת דרכי כמתכנן מכאני. איור 1 מציג את משתתפי הסיפור. החלק הירוק הוא חלק קיים, החלק הצהוב תוכנן להכנסה לתוך החור בחלק הירוק בהחלקה עם מרווח אפשרי.

גודל וצורה- תקלה מופלאה

איור 1

התעלומה

הגיע משלוח של חלקים צהובים והיו חלקים שלא נכנסו לתוך החלק הנגדי (הירוק).

  • בדיקה של החלק הירוק בעזרת פין בקורת, העלתה שפין בקורת בקוטר 8.02 עובר בחור
  • בדו"ח המדידה של משלוח החלקים הצהובים ערכי הקיצון לגודל היו 7.95 – 7.97

איך יכול להיות שחלק צהוב, קטן משמונה, לא נכנס לחור גדול משמונה (בחלק הירוק)?

פתרון התעלומה

לחלקים צהובים שלא התאימו הייתה ישרות ("בנניות" של הציר)של מאיות בודדות ולכן למרות שהגודל היה קטן משמונה, חריגת ה"בנניות" של הציר גרמה לחוסר ההתאמה.

המחלוקת

מחלקת הנדסה טענה שבית המלאכה אשם!

מחלקת הייצור טענה שלא הייתה שום דרישה לישרות, אם הייתה דרישה היו עומדים בה בלי בעיה, ולכן הנדסה אשמה!

מי "אשם"?

האם באמת אין בשרטוט של החלק הצהוב שעבר לייצור דרישה לישרות? (איור -2)

גודל וצורה- תקלה מופלאה

איור 2

השרטוט מציין כי יש לפרש אותו לפי התקן האמריקאי מהדורת 2009 (ASME Y14.5-2009). בתקן האמריקאי ברירת המחדל היא צורה מושלמת בMMC לregular feature of size או במילים אחרות: החלק חייב להיכנס כולו לתוך חור מושלם בקוטר 8.

לפי השרטוט יש דרישה גם לצורה ולא רק לגודל! כלומר, לבדוק שהחלק הצהוב נחסם על ידי מעטפת תיאורטית בקוטר 8. הבדיקה יכולה להתבצע בדרכים שונות לאו דווקא באמצעות מדיד.

אז במקרה זה, הנדסה צדקו והיה צורך לבדוק מחדש את החלקים.

בואו ליישר קו ולהתעדכן בהשתלמות הקרובה בטולרנסים גיאומטריים. 

שלכם, גילי עמרי

לפרטים והרשמה להשתלמות הקרובה- הקליקו

שאלות? הצעות? רעיונות?

כתבו אלינו – info@TES-tec.net

טיפים נוספים באתר: www.TES-tec.net

לפרטים והרשמה לקורס הקרוב- מלאו את הפרטים

לקבלת טיפים - הרשמו עכשיו

קורסים פנים ארגוניים

קורסים לקהל הרחב

For more information about our GD&T training Seminars

Please contact:

Info@TES-tec.net

+972 74 704 7060

or

Fill out the Form 

To learn more about

upcoming On-Line/Frontal GD&T training Seminars

Please contact

Info@TES-tec.net

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the form

contact us