TOTM1505.05 - DRF and Angularity

דאטומים ובקרת אוריאנטציה

טיפ בטולרנסים גיאומטריים – GD&T: 
טיפ זה תואם ASME Y14.5-2009, ISO 1101:2012

חריגת אוריאנטציה מבוקרת כנגד מערכת יחוס Datum Reference Frame, או בקיצור DRF.
הדאטומים וסדר הקריאה מגדירים כיצד יש למקם את הפריט לבקורת. לרוב בחירת הדאטומים וסדר הקריאה מתארים את אילוצי ההרכבה הפונקציונאליים של החלק.
הבקורת מתבצעת כנגד מערכת היחוס.
באיורים 1 ו 2, מוצגות שתי חלופות לבקרת האוריאנטציה של המשטח הימני בחלק:
TOTM1505.01 - DRF and Angularity

ההבדל בין שתי החלופות הוא בדרישה להצבה:
באיור-1 יש שתי דרישות בלתי תלויות:
דרישה ראשונה-ניצבות למישור משיק למשטח A
       ודרישה שניה- מקבילות למישור משיק למשטח B

TOTM1505.034 - DRF and Angularity

כל דרישה (ניצבות, מקבילות) נבדקת בנפרד בהצבה בלתי תלויה, שתי הדרישות חייבות להתקיים.
בדוגמא מעל הפריט הניבדק עומד בדרישת הניצבות (איור-3,) אך אינו עומד בדרישת המקבילות (איור-4)

באיור-2 יש דרישה אחת:
יש להציב את החלק לבקורת לפי הסדר המוגדר ורק אז לבדוק האם אזור הטולרנס מתקיים:
ראשית להניח על מישור את המשטח המסומן כדאטום פיצ'ר A
ורק אז להצמיד את המשטח המסומן כדאטום פיצ'ר B למישור ניצב ל A
TOTM1505.05 - DRF and Angularity

בדוגמא, אותו פריט שכשל בדרישת המקבילות הבלתי תלויה (איור-4) עומד בדרישה לאוריאנטציה בהצבה |A|B| (איור-5).
התעלומה מתבהרת במבט מן הצד (איור-6),
בפריט המבוקר יש חריגת ניצבות במשטח שמאל (דאטום פיצ'ר B) יחסית למשטח הבסיס (דאטום פיצ'ר A)
חריגה זו אינה משפיעה על מדידת הניצבות / מקבילות של המשטח הימני מאחר והמדידה היא כנגד מערכת היחוס (לא המשטח הפיסי) והזווית שמדמה את דאטום B ניצבת (ברמת דיוק המדידה) למישור A.

TOTM1505.06 - DRF and Angularity

לסיכום:
יש הבדל פונקציונאלי בין שני השרטוטים
איור – 1 מתאר מצב בו לחלק שני ממשקים פונקציונאליים בלתי תלויים
איור – 2 מתאר מצב בו יש לחלק ממשק יחיד שבו דאטום פיצ'ר A מאלץ את האוריאנטציה של החלק בהרכבה.

שאלות? הצעות? רעיונות?
כתבו אלינו – info@TES-RnD.com

For more information about our GD&T training Seminars

Please contact:

Info@TES-tec.net

+972 74 704 7060

or

Fill out the Form 

To learn more about

upcoming On-Line/Frontal GD&T training Seminars

Please contact

Info@TES-RnD.com

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the form

contact us