TOTM.2205-Fig2

טולרנס כללי פרופיל

טיפ בטולרנסים גיאומטריים – GD&T:  טיפ זה תואם ASME Y14.5-2009 (בISO יהיה שוני בפינות אזורי הטולרנס)
בשרטוט טכני, טולרנס כללי מאפשר קביעת ברירת מחדל וחוסך רישום דרישות גיאומטריות שחוזרות על עצמם בשרטוט. בטיפ הקודם (טולרנס כללי) ראינו כי מידות ± אינן פתרון מספק להבטיח כי הדרישות הגיאומטריות הן חד משמעותיות וברורות ופרופיל מגדיר חד משמעית גבולות חריגה של משטחים לצורה, תנוחה, מיקום ואף גודל. בשל כך, השימוש בפרופיל מתרחב.

טיפ זה מציג את השימוש בפרופיל כטולרנס כללי.

איור 1 מציג שרטוט בלונים לביקורת של חלק בו גבולות החריגה של פרופיל ברוחב 3 יחידות במערכת יחוס  |A|B|C|. הפרופיל מציב את גבולות החריגה של המשטחים ולכן הבלונים מסמנים את המשטחים השונים. מידות הבייסיק (מסומנות במלבן) מתארות את הגיאומטריה הנומינלית (שהיא תיאורטית ואינה משתנה).

הדאטום פיצ'רס מקבלים טיפול פרטני, שאר המשטחים כפופים לפרופיל הכללי.

TOTM.2205-Fig1

איור 1

גבולות משטחים 6 ו 7:

הפלטה מצוינת כ STOCK, (לפי ASME – חומר גלם סטנדרטי), כלומר: מידת העובי וחריגות הצורה והתנוחה של משטחים 6 ו 7, כמו גם תכונות החומר צריכים להתאים לקטלוג או לתקן של חומר הגלם. תכונות אלו יופיעו ב COC – Certificate Of Compliance של חומר הגלם.

הצבה לבקורת:

לביקורת יש להציב את החלק במערכת יחוס לפי הדרישה בשרטוט:

  1. משטח 6 משיק למישור שמדמה את דאטום A.
  2. משטח 1 משיק למישור שניצב ל דאטום A ומדמה את דאטום B.
  3. משטח 3 משיק למישור שניצב לדאטום A וגם לדאטום B ומדמה את דאטום C
גבולות החריגה המותרים של משטחים 4 ו 5 (איור 2)
  • הקו השחור הרציף הוא המשטח התיאורטי (במודל).
  • הקו הכחול הרציף הוא המשטח הפיסי (משטח אמיתי בחלק מיוצר).
  • הקו הכחול המקווקו מציין את גבולות החריגה המותרים.
TOTM.2205-Fig2

איור 2

משטח 4:

חייב להימצא בגבולות אזור הטולרנס (גבולות החריגה המותרים).

שהוא בין שתי גזרות באופסט סימטרי 1.5 מילימטר פנימה ו 1.5 מילימטר החוצה מהמשטח הנומינלי.

המשטח הנומינלי הוא גזרה ברדיוס 160, שהציר שלה במרחק תיאורטי של 100 מילימטר ממישור דאטום C, והיא משיקה למישור מקביל לדאטום B , במרחק של 100 מילימטר. מידות בייסיק אינן צוברות חריגות, הן מגדירות מיקום או גודל תיאורטי (כמו מידה במודל CAD או פקודת מכונה בCNC).

משטח 5

חייב להימצא בגבולות אזור הטולרנס (גבולות החריגה המותרים). שהוא בין שני מישורים מקבילים באופסט סימטרי 1.5 מילימטר פנימה ו 1.5 מילימטר החוצה ממישור שנימצא 200 מילימטר ממישור דאטום C.

איור 3 מציג את גבולות החריגה של משטחים 1, 2 ו 3
TOTM.2205-Fig2

איור 3

משטח 1 – דאטום פיצ'ר B

דאטום פיצ'ר B (המשטח האמיתי של חלק מיוצר) יהיו שתי נקודות מגע עם דאטום B (מישור שניצב לדאטום A), דאטום פיצ'ר B תחום בגבולות טולרנס הניצבות, בין שני מישורים מקבילים במרחק 1.5 מילימטר זה מזה שניצבים למישור דאטום A.

משטח 2

משטח זה מבוקר על ידי הטולרנס הכללי פרופיל 3 מילימטר במערכת היחוס |A|B|C| (כמו משטחים 4 ו 5).

משטח 3 – דאטום פיצ'ר C

דאטום פיצ'ר C (המשטח האמיתי של חלק מיוצר) תהיה נקודת מגע אחת עם דאטום C (מישור שניצב לדאטום A ולדאטום B), דאטום פיצ'ר C תחום בגבולות טולרנס הניצבות, בין שני מישורים מקבילים במרחק 1.5 מילימטר זה מזה שניצבים למישור דאטום A ומישור דאטום B.

לסיכום
טולרנס כללי הוא הטולרנס הנפוץ ביותר, חוסך לכתוב את אותה דרישה פעמים רבות.
אם לכל המשטחים בחלק אותו טולרנס אפשר לציין את הדאטום פיצ'רס (לתחום את היחסים בינהם) ולכל השאר מידות בייסיק (ו\או מודל CAD) וטולרנס כללי פרופיל.
פרופיל מבקר את גבולות החריגה של משטח יחסית למערכת היחוס.

לא לשכוח

המציאות לא מושלמת
טולרנסים גיאומטריים הם כלי שנועד לאפשר לכתוב מה צריך
 מה שלא כתוב – לא קיים

שאלות? הצעות? רעיונות?
כתבו אלינו – info@TES-tec.net

לפרטים נוספים על ההשתלמות הקרובה בטולרנסים גיאומטריים הקליקו כאן או מלאו את הטופס מטה

לקבלת טיפים - הרשמו עכשיו

קורסים פנים ארגוניים

קורסים לקהל הרחב

For more information about our GD&T training Seminars

Please contact:

Info@TES-tec.net

+972 74 704 7060

or

Fill out the Form 

To learn more about

upcoming On-Line/Frontal GD&T training Seminars

Please contact

Info@TES-tec.net

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the form

contact us