GDT.0410 - Datum Precdence Assy

מה ההבדל בין |A|B|, |B|A|, |A-B|

מה השונה במשמעות, אם בכלל, בין צורות הכתיבה?

טיפ בטולרנסים גיאומטריים – GD&T: טיפ זה תואם ASME Y14.5-2009 ו ISO 5459:2011

סדר קריאה של דאטומים

ניתן לחשוב על סדר הקריאה של דאטומים באופן דומה לאילוצי הרכבה בתיב"ם (Assembly constraints / mates), ההבדל הוא שבתיב"ם האילוץ פועל על צמד של אלמנטים מושלמים (מישור למישור..) ומערכת יחוס מקשרת בין אלמנט פיסי, לא מושלם (משטח למשל) לסימולטור ברמת דיוק גבוהה (פלטת גרניט…) של אלמנט תיאורטי מושלם (מישור).

מאחר ובתיב"ם אין חריגות (גודל, מיקום, צורה ותנוחה) סדר הפעלת האילוצים לא ישנה את התוצאה בהרכבה. לעומת זאת בחלק פיסי (אמיתי) מובטחת לנו חריגה בכל ארבעת המאפיינים הגיאומטריים (גודל, מיקום, תנוחה וצורה) סדר הקריאה ישנה את התוצאה המתקבלת.

באיור שמתחת מסומנים שני הגלילים כדאטומים פיצ'רס, המשמעות בשלב זה היא שמשטח זה ישמש כבסיס לבניית דאטום (דאטום בהגדרה הוא אלמנט תיאורטי מדוייק)

GDT.0401 - Datum precedence_dwg1_Frontבאיורים בהמשך נראה החלק עם חריגת תנוחה ומיקום, ומוצגות שלוש חלופות לשימוש בדאטומים A ו B. בכל אחד מהחלופות התוצאה שונה משמעותית!

חלופה ראשונה (קודם A, ואחר כך B)
  •    הדאטום הראשון סוגר 4 דרגות חופש (שתיים לתזוזה ושתיים לסיבוב) וקובע את התנוחה של החלק.
  •    הדאטום השני (למרות שגם הוא ציר) סוגר דרגת חופש אחת נוספת בלבד (סיבוב סביב הציר הראשון),
  •    בסך הכל חמש דרגות חופש.

GDT.0410 - Datum Precdence AB - HEB

למרות ששני הדאטום פיצ'רס (A ו B) זהים בשרטוט (גליל בקוטר 49.85-50.00), יש לצפות כי קוטר הגליל החוסם את דאטום פיצ'ר B (כתום)יהיה גדול מקוטר הגליל החוסם את דאטום פיצ'ר A (אדום), מאחר ומיקום ותנוחת ציר הגליל החוסם של דאטום פיצ'ר B יקבעו לפי ציר הגליל החוסם את דאטום פיצ'ר A, וכל חריגה במיקום ובתנוחה של דאטום פיצ'ר B תפוצה בגידול קוטר הגליל החוסם.

הערה: המידה מבקרת את גודל המשטח הפיסי ואינה מבקרת את קוטר הסימולטור לדאטום!!!

חלופה שניה (קודם B, ואחר כך A)
  •    הדאטום הראשון סוגר 4 דרגות חופש (שתיים לתזוזה ושתיים לסיבוב) וקובע את התנוחה של החלק.
  •    הדאטום השני A (למרות שגם הוא ציר) סוגר דרגת חופש אחת נוספת בלבד (סיבוב סביב הציר הראשון B),
  •    בסך הכל חמש דרגות חופש.

GDT.0410 - Datum Precdence BA - HEB

ניתן לראות בקלות, כי בעולם האמיתי (שאינו מושלם) התנוחה של החלק שונה מאשר בחלופה הראשונה. והפעם הסבירות כי הגליל החוסם של דאטום פיצ'ר A יהיה גדול יותר עולה.

חלופה שלישית A-B

בניגוד לשתי החלופות הקודמות בהן לדאטום הראשון יש קדימות (Precedence) על הבא אחריו, הכתיבה A-B מציינת כי שני הדאטומים הם שווי משקל וחשיבות וצריך למצוא את שניהם סימולטנית (ולא בזה אחר זה).

  •    שני הצירים ביחד סוגרים 5 דרגות חופש

GDT.0410 - Datum Precdence A-B - HEB

חלופה זו עשויה להיות מאתגרת יותר למימוש מהשתיים הקודמות כי שני הדאטומים A ו B הם שווי ערך ויש למצוא אותם סימולטנית. תוך שמירה על איזון החריגות בין שני המשטחים הפיסיים קוטר הסימולטור לדאטום.

ברמת התכן ההבדלים בין התקנים אינם משמעותיים, אבל לצורך ביקורת, ובעיקר בתוכנות CMM, יש לודא כי התוכנה מפרשת את הקריאה בהתאם לתקן הנידרש.

(ASME, ISO הדומה והשונה לא בפוסט הזה…)

מה הקריאה הנכונה?

דאטומים ומערכות יחוס נועדו לדמות אילוצים פונקיונאליים למיקום ותנוחה של פריט. הקריאה הנכונה היא זו שמשקפת את כוונת התכן בתאימות הקרובה ביותר, ומזהה את הפיצ'רים ואת סדר החשיבות שלהם.

שאלות? הצעות? רעיונות?
כתבו אלינו – info@TES-RnD.com

To learn more about

upcoming On-Line/ Frontal GD&T training Seminars

:Please contact

Info@TES-RnD.com

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the Form 

contact us

To learn more about

upcoming On-Line/Frontal GD&T training Seminars

Please contact

Info@TES-RnD.com

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the form

contact us

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin