TOTM.160301.3D-PMI2-1024x655

מה צריכה להיות המידה במודל?

טיפ בטולרנסים גיאומטריים – GD&T: טיפ זה תואם ASME Y14.41-2003, ASME Y14.41-2012, ISO 16792:2006

מאמצע שנות התשעים כלי התוכנה לתכן, יצור וביקורת מתבססים בעיקר על מודל דיגיטליים תלת מימדיים. כתוצאה מכך הולך וגובר שיתוף מודל תלת מימדי דיגיטלי בנוסף או במקום שרטוט דו מימדי.
שיתוף מודלים דיגיטליים מביא לחיסכון בזמן (בניה מחדש של מודל תלת מימדי משרטוט דו-מימד) והפחתת סיכונים משמעותית בטעויות (קריאת שירטוט, היא אומנות נכחדת).
המודל, הוא תיאורטי ומדוייק, אבל המציאות אינה מושלמת ויש צורך להגדיר את גבולות החריגה שלא יפגעו בתפקוד החלק הגמור.
איור – 1 מציג מודל תלת מימדי הכולל גם מידות וטולרנסים גיאומטריים

מה צריכה להיות המידה במודל?

 

איור 1

למרות שהטכנולוגיה לשיתוף מודלים בתלת מימד, הכוללים גם את כל הדרישות לביצוע (3D PMI – Product Manufacturing Information) כבר קיימת, הפתרון הנפוץ הוא עדיין שילוב של מודל ושירטוט מלווה. המודל משמש לתיאור הגיאומטריה האידאלית והשרטוט מגדיר את גבולות החריגה (טולרנסים לגדלים וטולרנסים גיאומטריים) שלא יפגעו בתפקוד של הפריט.

מאחר והמודל וגבולות החריגה שלו (בשרטוט דו מימדי או תלת מימדי) מתארים את אותו פריט, לא יתכן שתהיה חוסר התאמה בין מודל לשרטוט.
איור – 2 מציג רק את מידות השרטוט וגבולות החריגה של המידות בשני היטלים

TOTM.160301.D

איור 2

לכל פיצ'ר צריך להגדיר גבולות חריגה, אם כך, מה צריך להיות הגודל במודל?
לשאלה זו ועוד ניכתב תקן ASME Y14.41 , שאומץ בשינויים קלים גם לתקני ISO ופורסם כ ISO 16792.
התקנים מגדירים שני מצבים בהתאם לצורת הכתיבה של טולרנס המידה:
• מידה שכתובה בצורת ערך נומינלי וגבולות ± (Bilateral, Unilateral) כמו מידה 1, המידה במודל חייבת להיות שווה לערך הנומינלי
• מידה שכתובה כגבולות (Limit) כמו מידה 4, המידה במודל יכולה להיות כל גודל שנימצא בטווח
איור – 3 מציג את הערכים שצריכים להיות במודל לפי התקן:

TOTM.160301.S

איור 3

בדוגמא זו מאחר וכל המידות למעט רוחב החריץ נכתבו בצורת הנומינל, הגודל במודל חייב להיות בערך הנומינלי.
עבור מידת הלימיט (LIMIT) הגודל במודל נימצא בתחום בין המינימום למקסימום 30.3-30.5.

ההיגיון של התקנים למידות בסוליד ממשיך את הקו של טבלאות גל/קדח, בלון 6 מצביע על קדח נומינלי בקוטר 6 מילימטר וטולרנס שהוא פלוס, פלוס.
כמובן שמידות בייסיק (BASIC)שהן מידות תיאורטיות מדויקות, כמו קוטר מעגל החלוקה של התבריגים, מיקום הקדח בקוטר 6 למערכת היחוס… חייבות להתקיים במודל בערכן התיאורטי המדויק.

מה לגבי תבריגים? איזה מידות, אם בכלל חייבים לציין? האם מעגלים מידות שמורידים מהמודל?…

כל זאת ועוד בתקן ובהשתלמות "מתן מידות וטולרנסים בתלת מימד / שרטוט מופחת מידות"

שאלות? הצעות? רעיונות?

כתבו אלינו – info@TES-RnD.com

לקבלת טיפים - הרשמו עכשיו

קורסים פנים ארגוניים

קורסים לקהל הרחב

Was this helpful?

Thanks for your feedback!

עוזבים?

אל תפסידו מידע מקצועי, הרשמו עכשיו לקבל את העידכונים שלנו

For more information about our GD&T training Seminars

Please contact:

Info@TES-tec.net

+972 74 704 7060

or

Fill out the Form 

To learn more about

upcoming On-Line/Frontal GD&T training Seminars

Please contact

Info@TES-tec.net

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the form

contact us