TOTM.2112-Fig1

מערכת ייחוס – סימון לא תקני- חלק א

מה לעשות? (טיפ זה תואם לתקני ASME  וגם ISO)

פנה אלי יצרן ושאל האם אני יכול להסביר לו, מה נידרש בשרטוט הבא

(איור -1 מציג גרסה חלקית המשקפת את שרטוט המקור)

מערכת ייחוס – סימון לא תקני- חלק א

איור – 1

התשובה שלי הייתה פשוטה: "אין לי מושג"

מה הבעיה? בעצם, מה הבעיות?

לא ברור למה התכוון המתכנן:

  •  לפי תקני מתן מידות וטולרנסים (ISO  וגם ASME) סימון דאטום חייב להצביע על מישטח פיסי (אסור להצביע על קווי ציר או אמצע)
    • דאטום B – האם הוא מישור הסימטריה של הרוחב 160? או של קבוצת החורים?
    • דאטום C – אם הכוונה לקבוצת החורים אז הסימן חייב להיות משוייך לקבוצה
  • פוזישן מגדיר איזור טולרנס תיאורטי מדוייק אותו חייב האלמנט המבוקר לקיים, תנוחה ומיקום של ארבעת אזורי הטולרנס (ארבעה גלילים בקוטר 0.05) חייב במידות BASIC להגדרת התנוחה והמיקום למערכת היחוס.
    • דרישת הפוזישן של ארבעת החורים – חסרת משמעות כי המיקום של אזורי הטולרנס חייב במידות תאורטיות מדוייקות (BASIC \ TED)
    • למעגל החלוקה טולרנס לינארי ולכן אין שום קשר בינו לבין הפוזישן
אז מה לעשות?

צריך לחזור למזמין לברר מה הכוונה,
או לנחש…

הוחלט לחזור למזמין לברור מה הייתה כוונתו

התוצאות (וכיצד יש לכתוב זאת נכון) … בטיפ הבא
לפרטים והרשמה להשתלמות הקרובה שלחו את הטופס המצורף


ובשורה התחתונה
גם אם עשינו משהו "אלף פעמים", ו"כולם" מבינים למה הכוונה,
יתכן וזה נפוץ ומקובל
אבל זה לא הופך להיות תקני!

שאלות? הצעות? רעיונות?
כתבו אלינו – info@TES-tec.net
טיפים נוספים באתר: www.TES-tec.net

For more information about our GD&T training Seminars

Please contact:

Info@TES-tec.net

+972 74 704 7060

or

Fill out the Form 

To learn more about

upcoming On-Line/Frontal GD&T training Seminars

Please contact

Info@TES-RnD.com

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the form

contact us