TOTM1906-Image1

קבוצת קדחים כדאטום

טיפ בטולרנסים גיאומטריים – GD&T: טיפ זה תואם את התקנים ASME Y14.5-2009, ISO 2692-2006

במקרים רבים לחלקים בהרכבה מתוכנן ממשק עם יותר מחלק נגדי אחד סימולטנית, לדוגמא בתכן צעצוע העץ באיור 1, שני קדחים במכסה המנוע ( Hood) מתממשקים עם שני פינים בו זמנית. 

קבוצת קדחים כדאטום

איור 1

השרטוט באיור 2 מתאר את כוונת התכן, לפיה שני הקדחים, קובעים את מיקום מכסה המנוע (Hood), שני הקדחים זהים ואין עדיפות לאחד או לשני.

קבוצת קדחים כדאטום

איור 2

בביקורת החלק בוצעו השלבים הבאים:

  1. החלק מונח על פלטת ביקורת – מדמה את דאטום A (איור 3)
קבוצת קדחים כדאטום

איור 3

      2. מוצאים את מרכז הקדח העליון (איור 4)

קבוצת קדחים כדאטום

איור 4

3. מסובבים את החלק סביב הקדח העליון עד שהוא מיושר למרכז הקדח התחתון (איור 5)

קבוצת קדחים כדאטום

איור 5

בתנוחה זו, נראה כי החלק לא עומד בדרישת הפרופיל (איור 6)

קבוצת קדחים כדאטום

איור 6

האם החלק דחוי?
התשובה היא: עדיין לא!

מערכת היחוס שבוצעה (מישור, קדח עליון, קדח תחתון) אינה תואמת את הדרישה בשרטוט!
מאחר והיא נותנת עדיפות לאחד הקדחים במיקום החלק, בניגוד להוראת השרטוט בו שני הקדחים שווים ובנוסף מותרת הזזה קלה (אם הקדחים אינם במצב הקיצון שלהם לגודל ולמיקום). כפי שמוגדר בתקן ASME Y14.5-2009, Fig. 4-26 ובתקן  ISO 2692-2006 Figure A.12

איור 7 מתאר את ההצבה הנכונה לדאטום B במצב הMMB \ MMVC שלו

  • MMB (ASME)- Maximum Material Boundary;
  • MMVC (ISO) – Maximum Material Virtual Conditionקבוצת קדחים כדאטום

איור 7

הדרישה בשרטוט מקלה יותר מההליך הראשוני שבוצע להצבה. ונועדה למנוע פסילה של חלקים פונקציונאליים!!!

השרטוט אינו אוסר את ההליך הראשוני שתואר (מישור, קדח אחד, קדח שני), חלקים שימצאו תקינים לפי הליך זה הם אכן תקינים.

אבל במידה וחלקים נפסלים בהצבה הראשונית יש לוודא האם הם עדיין יפסלו בהצבה המאפשרת Shift  (הזזה)

ובשורה התחתונה
גם אם עשינו משהו "אלף פעמים", ו"כולם" מבינים למה הכוונה,
יתכן וזה נפוץ ומקובל
אבל זה לא הופך להיות תקני!

שאלות? הצעות? רעיונות?
כתבו לנו – info@TES-tec.net
לטיפים נוספים הקליקו כאן

לפרטים נוספים על ההשתלמות הקרובה הקליקו כאן או מלאו את הטופס מטה

לקבלת טיפים - הרשמו עכשיו

קורסים פנים ארגוניים

קורסים לקהל הרחב

For more information about our GD&T training Seminars

Please contact:

Info@TES-tec.net

+972 74 704 7060

or

Fill out the Form 

To learn more about

upcoming On-Line/Frontal GD&T training Seminars

Please contact

Info@TES-tec.net

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the form

contact us