TOTM.2104 Symmetry and Centerlines image1

קווי סימטריה וקווי אמצע – סדר בבלגן

טיפ בטולרנסים גיאומטריים – GD&T: 
קיימת חוסר בהירות לגבי קווי סימטריה (Symmetry Line) וקווי אמצע (Center Line). בטיפ זה נעשה סדר בבאלגן.

נתחיל בהגדרות תקניות, ASME Y14.2-2014

קווי סימטריה –  Symmetry Line

  • ASME Y14.2-2014 para. 4.8
  • ISO 128-30:2001 6.2

 קווי סימטריה משמשים במבט סימטרי. דוגמה באיור 1, כאשר משרטטים רק חלק סימטרי מהגוף במבט.

קווי סימטריה וקווי אמצע – סדר בבלגן

איור 1

היום, נדיר לראות מבטים סימטריים בשרטוט במיוחד מאחר ובזכות תוכנות התיב"ם, אין חיסכון בזמן שרטוט בין שרטוט של החלק הסימטרי לבין הגוף השלם.

קווי אמצע – Center Lines

  • ASME Y14.3-2014 para. 4.7
  • ISO 129-1:2018 3.1.1

קווי אמצע מציינים קווי ציר, נקודות אמצע של ספירה, מישורי אמצע של פיצ'רים וחלקים, מעגלי חלוקה (קדחים / תבריגים).

בשונה מקווי סימטריה שמתייחסים לחלק, קווי אמצע מתייחסים לפיצ'ר או קבוצה של פיצ'רים (pattern), כפי שנתן לראות בדוגמה באיור 2

קווי סימטריה וקווי אמצע – סדר בבלגן

איור –  2

לסיכום:
  • קווי סימטריה הם שריד ארכאי משרטוט ידני, קווי סימטריה מאפשרים לשרטט רק חלק מהגוף.
  • קווי אמצע מיצגים (נקודה, קו ציר, מישור אמצע, או מעגל חלוקה) של פיצ'ר או קבוצה של פיצ'רים (pattern)

 

ובשורה התחתונה

גם אם עשינו משהו "אלף פעמים", ו"כולם" מבינים למה הכוונה,

יתכן וזה נפוץ ומקובל

אבל זה לא הופך להיות תקני!

To learn more about

upcoming On-Line/ Frontal GD&T training Seminars

:Please contact

Info@TES-RnD.com

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the Form 

contact us

To learn more about

upcoming On-Line/Frontal GD&T training Seminars

Please contact

Info@TES-RnD.com

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the form

contact us

שיתוף ב facebook
שיתוף ב google
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
דילוג לתוכן