TOTM.2207-Fig2

קוטר ממוצע – Average Diameter

איך לציין קוטר ממוצע לפי תקני ASME  ו ISO

פנה אלינו איש איכות מחברה בטחונית גדולה וביקש להתייעץ לגבי בעיה קשה שיש לו בבקורת קוטר צינורות פח דקי דופן. הוא נתקל ב 2 בעיות עיקריות:

  • החלקים אינם קשיחים (non rigid parts), שוקעים תחת משקלם העצמי וכל נגיעה מעוותת את החלק ומקשה על המדידה של הקוטר
  • רוב החלקים נפסלים בבקורת הקוטר (הערכים הנמדדים חורגים משמעותית מהטולרנס שנתון בשרטוט)

לאור אחוז הפסילות הגבוה, ביקש איש האיכות לבצע בדיקה פונקציונאלית להרכבה של החלקים שנפסלו בבקורת הקוטר. בבדיקה הרכיבו את הצינורות והצינורות קיבלו את הצורה של החלק הנגדי. להפתעתו, התברר לאחר הבדיקה, שהחלקים הדחויים הם טובים.

המסקנה המתבקשת היא שבמקרה זה דרישת הקוטר בשרטוט אינה משקפת את הצורך האמיתי.

האם קיימת הגדרה תקנית עבור חלקים לא קשיחים?

כן, חלקים שאינם קשיחים (non rigid parts) זכו להתיחסות מיוחדת בתקנים למתן מידות וטולרנסים.

במקרים רבים, עבור חלקים שאינם קשיחים (רכים – ספוג, או שוקעים תחת משקלם העצמי – פחים דקי דופן), אין בעיה אם החלק פחוס במצב חופשי (לא מאולץ), כי כאשר מרכיבים אותו הוא יקבל את הצורה של החלק הנגדי (כמו במקרה שלנו).

לצורך זה נוצרה ההגדרה של קוטר ממוצע: דרישת הקוטר שמופיע באיור 1 אומרת שהערך הממוצע של מספר מדידות צריך לעמוד בגבולות הטולרנס, כלומר, יכולים להתקבל ערכים מדודים גבוהים או נמוכים משמעותית כל זמן שהממוצע שלהם מקיים את טווח הטולרנס.

קוטר ממוצע – Average Diameter

איור 1

סימון הדרישה של קוטר ממוצע שונה בשני התקנים, אבל המשמעות בשני התקנים היא שהערך הממוצע של מספר מדידות מספיק (תקן ASME מציין לפחות ארבע מדידות), צריך להיות בגבולות טולרנס הגודל.

על מנת להגביל עד כמה הפיצ'ר יכול להיות פחוס, יש להוסיף דרישת צורה.

בדוגמה, דרישת העיגוליות (Circularity) נוספה על מנת להגביל עד כמה הפיצ'ר יכול להיות פחוס.

איור 2 מציג תוצאות מדידה אפשרית

גבולות הגודל הממוצע הם 445-455. הערכים שנמדדו בחתך הם 430 ו470

קוטר ממוצע – Average Diameter

איור 2

הגודל הממוצע במקרה זה שווה לערך הנומינלי (450)

דרישת העיגוליות מגבילה עד כמה הפיצ'ר יכול להיות פחוס (20)

החלק עומד בדרישות השרטוט

לסיכום:

קוטר ממוצע מתאים למקרים בהם החלק מתחבר לקוטר נגדי קשיח והצורה של החלק תשתנה בהתאמה.

עבור חלקים שאינם קשיחים, יש מקום לשקול שימוש בקוטר ממוצע להגדרת הגודל ובנוסף טולרנס גיאומטרי לצורה .

חשוב להקפיד להשתמש בהגדרה המתאימה לתקן מתן הטולרנסים בשרטוט (ASME\ISO).

אז מתברר שלא צריך ל "המציא את הגלגל" ויש פתרונות תקניים גם לחלקים לא קשיחים.

ובשורה התחתונה

גם אם עשינו משהו "אלף פעמים", ו"כולם" מבינים למה הכוונה,

יתכן וזה נפוץ ומקובל

אבל זה לא הופך להיות תקני!

שאלות? הצעות? רעיונות?
כתבו אלינו – info@TES-tec.net

לטיפים נוספים הקליקו כאן

 
לפרטים נוספים על ההשתלמות הקרובה הקליקו כאן או מלאו את הטופס מטה

לקבלת טיפים - הרשמו עכשיו

קורסים פנים ארגוניים

קורסים לקהל הרחב

For more information about our GD&T training Seminars

Please contact:

Info@TES-tec.net

+972 74 704 7060

or

Fill out the Form 

To learn more about

upcoming On-Line/Frontal GD&T training Seminars

Please contact

Info@TES-tec.net

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the form

contact us