TOTM.1607.02 - Dist Brkt Rendering

טולרנס כללי

טיפ בטולרנסים גיאומטריים – GD&T: טיפ זה תואם ASME Y14.5-2009  ו ISO1101:2012
שרטוט טכני הוא מסמך חוזי מחייב שיש לו משמעויות כספיות, לכן שרטוט חייב להיות חד משמעי וברור!
הגדרת טולרנס כללי שהייתה נפוצה בתעשייה בעבר:

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
DIMENSIONS ARE IN MILIMETERS
LINEAR TOLERANCE: ±0.1
ANGULAR TOLERANCE: ±1°

מאפשרת חריגות שעשויות להיות "קצת" מעבר למצופה!

לצורך המחשה, איור-1 מציג שרטוט של זוויתן

טולרנס כללי

האיור הבא מציג חלק לפני קידוח החורים,
האם החלק עומד בדרישות השרטוט?

TOTM.1607.02 - Dist Brkt Rendering

החלק נימדד והתוצאות מוצגות גרפית באיור הבא:
• בצד ימין הפאה האנכית נבחרה כבסיס מדידה
• בצד שמאל הפאה התחתונה נבחרה כבסיס מדידה

TOTM.1507.31 Corner BRKT Ang 1_dwg1_sheet 1

למרות שהחלק נראה עקום
  • המרחק בין כל הנקודות המנוגדות שנמדדו הוא בדיוק הערך הנומינלי
  • הזווית לא חורגת מגבול הטולרנס הזוויתי (91°)
איזו מדידה זוויתית נכונה (הימנית או השמאלית)?
  • שתיהן נכונות, זווית עם טולרנס זוויתי אינה משויכת או מושפעת מדאטומים!!!
האם הפריט עומד בדרישות השרטוט?
  • תלוי את מי שואלים!!!
  • אין ציון של תקן ולכן התקן שתקף הוא "תקן מה שבא לי – מהדורה מקומית".
האם הפריט שמיש?
  • אי אפשר לדעת על סמך השרטוט בלבד
אז מה אפשר לעשות?

אם הכוונה הייתה שגבולות החריגה יהיו תחומים בין מישורים מקבילים שמקיימים את הזוויות והגדלים כמו באיור הבא:

TOTM.1607.04 BRKT Intent

אז החלק שהתקבל אינו פונקציונלי
וטולרנס כללי פרופיל הוא הבחירה הנכונה

TOTM.1607.05 BRKT Gen Tol Profile

לא לשכוח לציין תקן ומהדורה לפיהם יש לפרש את השרטוט
מה שלא כתוב – לא קיים

לסיכום:

שרטוט טכני הוא מסמך חוזי מחייב.

המציאות אינה מושלמת, לכן יש צורך להגדיר מהם גבולות החריגה שלא יפגעו בפונקציונליות של הפריט. ללא הגדרה או הגדרה חלקית, השרטוט פתוח לפרשנות.

בדוגמא גבולות הטולרנס הכללי, לא תאמו את הצורך וקבלת פריט שמיש נתונה לחסדי הספק. למרות שברוב המקרים לא תהיה בעיה, חשוב לזכור שלרמת דיוק מעל לנדרש יש מחיר

  • הפריט יהיה יותר יקר
  • יקח יותר זמן ליצר

אחריות המתכן לציין את הגבולות הפונקציונליים! גם אם הם רחבים יותר מהגבולות הטכנולוגיים על מנת לא לפסול על הסף טכנולוגיות חדשות מהירות ו/או זולות יותר…

לכן בעולם האאוטסורסינג התחרותי של היום יש חשיבות להגדרת מפרט דרישות גיאומטרי ברור וחד משמעי

שאלות? הצעות? רעיונות?

כתבו אלינו – info@TES-tec.net

לפרטים אודות ההשתלמות הקרובה הקליקו כאן או מלאו את הטופס המצורף

לקבלת טיפים - הרשמו עכשיו

קורסים פנים ארגוניים

קורסים לקהל הרחב

For more information about our GD&T training Seminars

Please contact:

Info@TES-tec.net

+972 74 704 7060

or

Fill out the Form 

To learn more about

upcoming On-Line/Frontal GD&T training Seminars

Please contact

Info@TES-tec.net

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the form

contact us