TOTM.1508.00 Feeder Welded Assy

הרכבה מרותכת, חלק א'

האם טולרנסים גיאומטריים הם לעיבוד שבבי בלבד?

טיפ בטולרנסים גיאומטריים – GD&T: 
הטיפ תואם ASME Y14.5-2009, ISO 1101:2012
פוסט זה הוא חלק ראשון בסידרה העוסקת בהרכבה מרותכת של מחלק ספיקה. (סיפור המסגרת של הטיפ הוא אגדה, אבל המסקנות מציאותיות).

גוף המחלק (FEEDER) מבוסס על צינור סטנדרטי (NPS 10 SHD 100), פלאנז' וסופית (חלקים סטנדרטיים מקטלוג) ויציאות (OUTLET).

TOTM.1508.00 Feeder Welded Assy
איור1 – הרכבה מרותכת

גוף המחלק יוצר בעבר לפי השרטוט הבא

TOTM.1508-Dim
איור2 – שרטוט מקור

בעיקבות החלפת קבלן משנה עלתה טענה כי הדיוק הנידרש מייקר מאוד את החלק. בדיקה של מחלקי ספיקה דומים שיוצרו בעבר, העלתה כי:
– לא נידרש תיעוד לבקורת מידות (מייקר).
– המידות בשטח חורגות משמעותית מהדרישה בשרטוט.

– זמן ההכללה הנידרש למחלק ספיקה בשטח הוא ארוך מהמצופה.
– צוותי ההרכבה בשטח שונאים את מחלקי הספיקה וכל צוות פיתח שיטות משלו להכללה.
– אף אחד לא אמר כלום, כי "ככה זה תמיד…"

הגורם העיקרי לקשיים בהכללה הוא חריגות מיקום של החורים בכיוון הניצב לציר הגוף (למעלה/למטה באיור2) ובחריגות מקבילות בין היציאות (OUTLET) ובניצבות היציאות לציר הגוף (FEEDER).
(דרך אגב, גם אם היתה דרישה לביקורת מידות, חריגות המיקום בניצב לציר ובזווית בין בין היציאות, לא היו מדווחות. אין הגדרה לחריגה מותרת!!!)

אחרי הבדיקה, בודדו הדרישות הגיאומטריות הפונקציונאליות:
– בסיסי ההצבה הפונקציונאליים הם: ציר הגוף והמשטח של הפלאנז'
– חריגה ברדיוס של 1 מהמיקום התיאורטי המדוייק של החורים עומדת בגבולות החריגה להכללה.
– חשוב לשמור רק על הגבול הפנימי, קוטר 114.5 במיקום תיאורטי מדוייק (צינור NPS 4 לפי הקטלוג – 114.3±0.5%, הגבול העליון הוא 114.8715 אבל הניסיון הראה כי הסבירות לקוטר גבוה מ 114.5 נמוכה מאוד).

איור3 מציג את המפרט המעודכן. בניגוד לאיור2, בו חריגת המיקום המותרת לחורים הוגדרה על ידי טולרנס מידה (±1) יחסית למשטח השמאלי בלבד, טולרנס המיקום מאפשר חריגה בקוטר 2 (רדיוס 1) לכל הכיוונים.
בקרת המיקום גם תוחמת את החריגה הזוויתית המותרת (קוטר 2).
המודיפייר (M) מתיר גידול בחריגת המיקום ככל שהחור גדל ממצב הMMC שלו (מצב קיצון להרכבה – החור הכי קטן). קבוצה של חמישה צילינדרים בקוטר 114.5 (מצב הMMC של הקדח 116.5 – חריגת המיקום ב MMC קוטר 2 = Virtual Condition 114.5).
הבדל משמעותי נוסף בין איור2 לאיור3 הוא שמערכת היחוס (דאטום A ואחריו דאטום B) מתארים היטב את האילוץ הפונקציונאלי ומגדירים חד משמעית את הצבה לביקורת.

TOTM.1508.01 - Position 3D
איור3 – גוף מחלק הספיקה

היה חשש מתגובת הספק, אבל אחרי שהוסברה (בעל פה)המשמעות של דרישה 2 (MMC זה מקל, לא מחמיר) נחה דעתו של הספק. במיוחד שהתברר כי מתקן הבדיקה המתואר באיור4, מתאים לבדיקת קיומה של דרישה 2 למיקום החורים.

TOTM.1508.20 Position 2 - Feeder Inspection Gage 400
איור 4 – מתקן בדיקה

חשוב לזכור כי טולרנסים גיאומטריים (GD&T) הם כלי לתרגום דרישות פונקציונאליות למפרט דרישות גיאומטריות לחלק.
(מתן טולרנסים לפי טכנולוגיה במקום לפי צורך, עשוי להביא לדרישות יקרות וחסרות משמעות פונקציונאלית).

כמו כן, טולרנסים גיאומטריים מגדירים מה צריך!
לא איך ליצר, ואיך לבדוק.

שאלות? הצעות? רעיונות?
כתבו אלינו – info@TES-RnD.com

For more information about our GD&T training Seminars

Please contact:

Info@TES-tec.net

+972 74 704 7060

or

Fill out the Form 

To learn more about

upcoming On-Line/Frontal GD&T training Seminars

Please contact

Info@TES-RnD.com

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the form

contact us