SizeData Slide

דיווח תוצאות מדידה ASME Y14.45

ההשתלמות תתקיים On-Line באמצעות אפליקציית ה-ZOOM
ותועבר במתכונת של 4 מפגשים מקוונים, בין השעות 9:00-13:00

מועד ההשתלמות:
אוגוסט 2024
יום ה' ה- 1, יום א' ה- 4, יום ג' ה- 6, יום ה' ה- 8

מחיר השתלמות מקוונת לפני מע"מ: 2,520 ש"ח למשתתף 

10% הנחה תינתן לשני נרשמים ומעלה מאותה חברה

10% הנחה תינתן לנרשמים ליותר מהשתלמות אחת של טס טכנולוגיות
אין כפל הנחות    

מסיימי ההשתלמות שישלימו את חובות הקורס יהיו זכאים לתעודת השתתפות מטעם TES טכנולוגיות

אודות ההשתלמות:

העדר תקן לדיווח תוצאות מדידה של גיאומטרייה, הוביל לחוסר עקביות משמעותי בדיווח ערכים שנמדדו, למשל, ישרות עם בונוס, פרופיל אסימטרי, פוזישן עם בונוס ושיפט במדידות CMM. 

ב 2021 יצא התקן ASME Y14.45 שנותן את המענה הנדרש.

בהשתלמות תנתן סקירה של העקרונות וכללי היסוד לדיווח תוצאות מדידה גיאומטרית, כולל הדגמות ותרגילים למדידה ודיווח.

חשוב להדגיש שתקן זה מגדיר מה צריך למדוד ואיך לדווח (בחירת הכלים ואופן ביצוע המדידה הם לשיקול המבצע).

מטרות ההשתלמות:
 • בחינת שרטוט וזיהוי הערכים הנדרשים לדיווח 
 • הבנת ההבדלים בין מדידים וסימולטורים פיסיים (פלטות, פריזמות, פינים…) למדידות דיסקטיות (שעונים, סורקים…) ואלגוריתמים לחישוב ערכים (חוסם / חסום, ממוצעים בשיטות שונות)
 • שיקולים בבניית תוכנית מדידות
 • מילוי דו"ח מדידה תקני 
קהל היעד:

ההשתלמות מיועדת לכל מי שכותב שרטוטים או עוסק בהגדרת דרישות גיאומטריות לחלקים, להרכבות למקבעים ולמדידים:
– מהנדסים/מתכננים מכאניים,
– מהנדסי יצור ומהנדסי מערכת
– אנשי בקורת

תכנים:
 • מבוא וסקירה טולרנסים גיאומטריים (גודל, מיקום, תנוחה, צורה)
 • מונחים והגדרות
 • שיטות דיווח (עובר/דחוי, ערכים מספריים, מידע נוסף)
 • דיווח גודל (עם ובלי דרישה לצורה מושלמת בMMC / LMC)
 • דיווח טולרנסים של צורה (עיגוליות, גליליות, ישרות ומישוריות – עם ובלי מצבי חומר)
 • דיווח טולרנסים של תנוחה (זוויתיות, מקבילות וניצבות בלי ועם מצבי חומר)
 • דיווח טולרנסים של זריקה (קווית ומשטחית)
 • דיווח טולרנסים של פוזישן (RFS, MMC, LMC)
 • דיווח טולרנסים של פרופיל (בילטרלי ויונילטרלי)

 

פתיחת ההשתלמות מותנית במספר מינימלי של משתתפים. TES שומרת לעצמה את הזכות לשינויים.

להשתלמויות נוספות לחץ כאן

להרשמה מלא את פרטיך ונחזור אליך בהקדם 

מתעניינים בקורס? מוזמנים להשאיר את הפרטים

קורסים פנים ארגוניים

קורסים לקהל הרחב

For more information about our GD&T training Seminars

Please contact:

Info@TES-tec.net

+972 74 704 7060

or

Fill out the Form 

To learn more about

upcoming On-Line/Frontal GD&T training Seminars

Please contact

Info@TES-tec.net

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the form

contact us