טיפיקל אחת ולתמיד!

Typical – אחת ולתמיד

טיפ בטולרנסים גיאומטריים – GD&T: 
שרטוט טכני הוא מסמך חוזי מחייב, השרטוט וכל המונחים והסימנים שנעשה בהם שימוש צריכים להיות חד משמעים!!!
על מנת להפחית סיכונים של פרשנות שגויה לדרישות בשרטוט מומלץ להיצמד ככל האפשר להגדרות תקנים רלוונטיים. להבטיח כי בכל מקום וגם בעוד 20 שנים או יותר השרטוט עדיין יהיה חד משמעי!!!

קיימים מקומות רבים בהם ברור לכולם כי המשמעות של המילה TYPICAL בשרטוט היא – משהו שחוזר על עצמו (לדוגמא רדיוס 12 באיור 1), והכוונה היא שכל הרדיוסים הם 12.

Typical – אחת ולתמיד
איור 1

המקור להגדרה זו הוא MIL-STD-8C משנה 1963.

3.11 Typical
The term "typical," when associated with a dimension or feature, means that this dimension or feature applies to the locations that appear to be identical in the size and configuration. The tolerance stated for a dimension labeled "typical" also applies to each identical feature.

תקן זה הוצא משימוש בראשון לינואר 1968 (MIL-STD-8C Notice 1), והוחלף על ידי התקן האמריקאי, Y14.5-1966שבו המילה "TYPICAL" לא מוגדרת (גם בעידכוני תקן Y14.5) והיא חסרת משמעות.כלומר מקבל השרטוט, שאינו שותף לזיכרון השיבטי, עשוי במקרה הטוב ליצור קשר ולברר מה משמעות הסימן, או לעשות מה שבא לו…

על מנת לציין דרישה חזרתית, יש לציין את מספר החזרות (בדומה לציון מספר הקדחים באיור 1, או מספר החזרות X המידה כמו באיור 2 עבור הרדיוסים והקדחים).

Typical – אחת ולתמיד
איור 2

רק לאחרונה, בתקן ASME Y14.41 במהדורת 2012, מופיעה  הגדרה תקנית למילה "TYPICAL" אך הגדרה זו שונה לחלוטין מההגדרה שהייתה בMIL-STD-8C.  המילה "TYPICAL" במהדורה 2012 משמשת לציון הצעה או המלצה שאינה מחייבת, להנחיה בלבד.

ASME Y14.41-2012 1.3.1
(d) The words “TYPICAL,” “example,” “for reference,” or the Latin abbreviation “e.g.” indicate suggestions given for guidance only.

כפי שניתן לראות בדוגמא באיור 2.
השימוש ב TYPICALבאיור 2, משמש כהמלצה להשתמש במקדח בקוטר 7.8, לקדח מכין, לפני הקידוד של ששת הקדחים, וזו המלצה לא מחייבת. בכל מקרה הדרישה היא שהקדח הסופי יהיה  8H8 .

בתקני ISO המונח TYPICAL אינו קיים!!!
ועל מנת לציין דרישה חזרתית, יש לציין את מספר החזרות. וסימן המכפלה הוא x(אות קטנה), כפי שנראה באיור 3.

Typical – אחת ולתמיד
איור 3


לסיכום:

על מנת לציין כי מידה או פיצ'ר חוזרים על עצמם צריך לציין את מספר החזרות!
השימוש במילה TYPICAL לצורך זה הוא שגוי, (פרט למקרה שתקן השרטוט הוא  MIL-STD-8C שהוצא משימוש על ידי משרד הבטחון האמריקאי ב1968)
לאור ההגדרה החדשה של המילה "TYPICAL" בתקן ASME Y14.41-2012 המשמשת לציון המלצה לא מחייבת, נוסף סיכון של פרשנות שגוייה.

ובשורה התחתונה
גם אם עשינו משהו "אלף פעמים", ו"כולם" מבינים למה הכוונה,
יתכן וזה נפוץ ומקובל
אבל זה לא הופך להיות תקני!

ישאלות? הצעות? רעיונות?
כתבו אלינו – info@TES-RnD.com

For more information about our GD&T training Seminars

Please contact:

Info@TES-tec.net

+972 74 704 7060

or

Fill out the Form 

To learn more about

upcoming On-Line/Frontal GD&T training Seminars

Please contact

Info@TES-RnD.com

60 74-704-70 (972)+

or

Fill out the form

contact us